Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank


  Członkowie     Zastępstwa    
 
LAMASSOURE, Alain :: Przewodniczący
  HAUG, Jutta :: Wiceprzewodnicząca
Niemcy
  LYON, George :: Wiceprzewodniczący
Wielka Brytania
  GARDIAZABAL RUBIAL, Eider :: Wiceprzewodnicząca
Hiszpania
  ANDREASEN, Marta :: Członkini
Wielka Brytania
  ASHWORTH, Richard :: Członek
Wielka Brytania
  BALZANI, Francesca :: Członkini
Włochy
  BÖGE, Reimer :: Członek
Niemcy
  BRZOBOHATÁ, Zuzana :: Członkini
Czechy
  COTTIGNY, Jean Louis :: Członek
Francja
  DURANT, Isabelle :: Członkini
Belgia
  ELLES, James :: Członek
Wielka Brytania
  FÄRM, Göran :: Członek
Szwecja
  FERNANDES, José Manuel :: Członek
Portugalia
  FLASAROVÁ, Věra :: Członkini
Czechy
  GARRIGA POLLEDO, Salvador :: Członek
Hiszpania
  GEIER, Jens :: Członek
Niemcy
  GODMANIS, Ivars :: Członek
Łotwa
  GRÄSSLE, Ingeborg :: Członkini
Niemcy
  HARTONG, Lucas :: Członek
Holandia
  HOHLMEIER, Monika :: Członkini
Niemcy
  JĘDRZEJEWSKA, Sidonia Elżbieta :: Członkini
Polska
  JENSEN, Anne E. :: Członkini
Dania
  KALFIN, Ivailo :: Członek
Bułgaria
  KOZLÍK, Sergej :: Członek
Słowacja
  KOZŁOWSKI, Jan :: Członek
Polska
  LA VIA, Giovanni :: Członek
Włochy
  MATERA, Barbara :: Członkini
Włochy
  MORGANTI, Claudio :: Członek
Włochy
  MULDER, Jan :: Członek
Holandia
  MYNÁŘ, Vojtěch :: Członek
Czechy
  NARANJO ESCOBAR, Juan Andrés :: Członek
Hiszpania
  NEYNSKY, Nadezhda :: Członkini
Bułgaria
  PLENKOVIĆ, Andrej :: Członek
Chorwacja
  RIQUET, Dominique :: Członek
Francja
  SALATTO, Potito :: Członek
Włochy
  SOUSA, Alda :: Członkini
Portugalia
  SURJÁN, László :: Członek
Węgry
  TRÜPEL, Helga :: Członkini
Niemcy
  VALJALO, Oleg :: Członek
Chorwacja
  VAUGHAN, Derek :: Członek
Wielka Brytania
  WERTHMANN, Angelika :: Członkini
Austria
  WŁOSOWICZ, Jacek :: Członek
Polska