7. valgperiode
Udvalgs- formandskonferencen
Udvalg
6. valgperiode
Udvalgsformandskonferencen (6. valgper.)
Udvalg (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere midlertidige udvalg
Tidligere undersøgelsesudvalg
Arkiv over foranstaltninger

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

 Udvalg

Udvalgsformandskonferencen

Udvalgsformandskonferencen er det politiske organ i Europa-Parlamentet, der varetager forbindelserne og sikrer et bedre samarbejde mellem de forskellige parlamentariske udvalg.

Udvalgsformandskonferencens sammensætning

Udvalgsformandskonferencen består af formændene for alle stående og midlertidige udvalg. Den vælger en formand. Udvalgsformandskonferencen holder normalt møde en gang om måneden i Strasbourg i forbindelse med plenarmøderne.


Udvalgsformandskonferencens opgaver

Udvalgsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om udvalgenes arbejde og opstillingen af dagsordenen for mødeperioderne.
Den kan også rådgive Formandskonferencen i tilfælde af uoverensstemmelser mellem to udvalg om kompetencefordelingen.
Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Udvalgsformandskonferencen visse opgaver.