Seitsmes ametiaeg
Komisjonide esimeeste konverents
Komisjonid
Kuues ametiaeg
Komisjonide esimeeste konverents (6. ametiaeg)
Komisjonid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised ajutised komisjonid
Endised uurimiskomisjonid
Sündmuste arhiiv

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

 Komisjonid

Komisjonide esimeeste konverents

Komisjonide esimeeste konverents on Euroopa Parlamendi poliitiline organ, mis võimaldab parandada koostööd erinevate komisjonide vahel.

Komisjonide esimeeste konverentsi koosseis

Komisjonide esimeeste konverents koosneb kõikide alaliste ja ajutiste komisjonide esimeestest, kelle hulgast valitakse esimees. Komisjonide esimeeste konverents tuleb tavaliselt kokku ühe korra kuus Strasbourgis, täiskogu istungite ajal.


Komisjonide esimeeste konverentsi ülesanded

Komisjonide esimeeste konverents võib teha esimeeste konverentsile soovitusi komisjonide töö korraldamise ja täiskogu istungite päevakordade koostamise asjus.
Samuti võib ta anda nõu esimeeste konverentsile komisjonidevaheliste pädevusvaidluste puhul.
Juhatus ja esimeeste konverents võivad delegeerida teatud ülesandeid komisjonide esimeeste konverentsile.