Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

 Komisje

Konferencja Przewodniczących Komisji

Konferencja Przewodniczących Komisji jest organem politycznym Parlamentu Europejskiego, który zapewnia lepszą współpracę między różnymi komisjami parlamentarnymi.

Skład Konferencji Przewodniczących Komisji

Konferencja Przewodniczących Komisji składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz tymczasowych. Konferencja wybiera swojego przewodniczącego. Konferencja Przewodniczących Komisji zbiera się na ogół jeden raz w miesiącu, w Strasburgu, podczas sesji plenarnych.


Kompetencje Konferencji Przewodniczących Komisji

Konferencja Przewodniczących Komisji może przekazywać Konferencji Przewodniczących zalecenia dotyczące prac komisji oraz ustalania porządku dziennego sesji miesięcznych.
Może również doradzać Konferencji Przewodniczących w przypadku sporu kompetencyjnego między dwiema komisjami.
Prezydium i Konferencja Przewodniczących mogą przekazać niektóre zadania Konferencji Przewodniczących Komisji.