7. volebné obdobie
Konferencia predsedov výborov
Výbory
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov výborov (6. volebné obdobie)
Výbory (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Bývalé dočasné výbory
Bývalé vyšetrovacie výbory
Archív podujatí

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

 Výbory

Konferencia predsedov výborov

Konferencia predsedov výborov je politický orgán Európskeho parlamentu, ktorý umožňuje zaistiť lepšiu spoluprácu medzi rôznymi parlamentnými výbormi.

Konferencia predsedov výborov, jej zloženie

Konferencia predsedov výborov sa skladá z predsedov všetkých stálych i dočasných výborov. Konferencia si volí svojho predsedu. Konferencia predsedov výborov sa obvykle schádza raz za mesiac, v Štrasburgu počas plenárnych zasadnutí.


Konferencia predsedov výborov, jej kompetencie

Konferencia predsedov výborov môže dávať konferencii predsedov odporúčania ohľadne práce výborov a zostavovania programu schôdze Parlamentu.
Môže tiež konferencii predsedov radiť v prípade kompetenčného sporu medzi dvoma výbormi.
Predsedníctvo a konferencia predsedov môžu poveriť konferenciu predsedov výborov výkonom niektorých úloh.