Sedmi parlamentarni mandat
Konferenca predsednikov odborov
Odbori
Šesti parlamentarni mandat
Konferenca predsednikov odborov (6. zak. obdobje)
Odbori (6. zak. obdobje)
Drugo
Iskanje dokumentov
Prejšnji začasni odbori
Prejšnji preiskovalni odbori
Arhiv dogodkov

Dokumenti s plenarnih zasedanjDokumenti s plenarnih zasedanj
Posnetki plenarnih razpravPosnetki plenarnih razprav
PredsednikPredsednik
Generalni sekretarGeneralni sekretar
Kmalu v odborihKmalu v odborih
Think TankThink Tank

 Odbori

Konferenca predsednikov odborov

Konferenca predsednikov odborov je politični organ Evropskega parlamenta, ki zagotavlja boljše sodelovanje med različnimi parlamentarnimi odbori.

Konferenca predsednikov odborov – sestava

Konferenco predsednikov odborov sestavljajo predsedniki vseh stalnih ali začasnih odborov; organ sam izvoli svojega predsednika. Seje konference predsednikov odborov so običajno enkrat mesečno v Strasbourgu med plenarnim zasedanjem.


Konferenca predsednikov odborov – pristojnosti

Konferenca predsednikov odborov lahko konferenci predsednikov daje priporočila v zvezi z delom odborov in pripravo dnevnega reda za plenarna zasedanja.
Lahko tudi svetuje konferenci predsednikov v primeru nesoglasja glede pristojnosti med dvema odboroma.
Predsedstvo in konferenca predsednikov lahko preneseta določene pristojnosti na konferenco predsednikov odborov.