7:e valperioden
Utskottsordförandekonferensen
Utskott
6:e valperioden
Utskottsordförandekonferensen (6:e valperioden)
Utskott (6:e valperioden)
Övrigt
Dokumentsökning
Tidigare tillfälliga utskott
Tidigare Undersökningskommittéer
Arkiv över utfrågningar, konferenser och toppmöten

PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

 Utskott

Utskottsordförandekonferensen

Utskottsordförandekonferensen är det av Europaparlamentets politiska organ som möjliggör en bättre samordning mellan de olika parlamentsutskotten.

Utskottsordförandekonferensen – sammansättning

Utskottsordförandekonferensen består av ordföranden i alla parlamentets ständiga och tillfälliga utskott. Den väljer själv sin ordförande. Utskottsordförandekonferensen sammanträder i allmänhet en gång i månaden i Strasbourg under sammanträdesperioderna .


Utskottsordförandekonferensen – befogenheter

Utskottsordförandekonferensen kan lämna rekommendationer till talmanskonferensen angående utskottens arbete och upprättandet av föredragningslista till sammanträdesperioderna.
Den kan också bistå talmanskonferensen vid behörighetstvister mellan två utskott.
Presidiet och talmanskonferensen kan ge utskottsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.