7η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των προέδρων επιτροπών
Επιτροπές
6η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών (6η κοινοβ. περίοδος)
Επιτροπές (6η κοινοβ. περίοδος)
Διάφορα
Αναζήτηση εγγράφων
Παρελθούσες προσωρινές επιτροπές
Παρελθούσες προσωρινές επιτροπές
Αρχείο δραστηριοτήτων

Έγγραφα της ολομέλειαςΈγγραφα της ολομέλειας
Η ολομέλεια μαγνητοσκοπημένηΗ ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη
Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός ΓραμματέαςΟ Γενικός Γραμματέας
Προσεχώς στις επιτροπέςΠροσεχώς στις επιτροπές
Think TankThink Tank

Επιτροπές 

Παρελθούσες προσωρινές επιτροπές

Δυνάμει του άρθρου 175 του Κανονισμού του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να συστήσει προσωρινές επιτροπές για συγκεκριμένα ζητήματα. Οι προσωρινές επιτροπές έχουν δωδεκάμηνη θητεία, η οποία μπορεί να παρατείνεται, αν κριθεί αναγκαίο.

Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες όλων των παλαιότερων προσωρινών επιτροπών που συνέστησε το Κοινοβούλιο.