Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Komisje 

Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność

Na mocy art. 175 Regulaminu, Parlament Europejski może w każdej chwili powołać komisje tymczasowe, w celu zajęcia się konkretną problematyką. Komisje te są powoływane na okres dwunastu miesięcy, który może zostać przedłużony, jeśli zostanie to uznane za konieczne.

Poniżej znajduje się link do stron internetowych wszystkich powołanych przez Parlament komisji tymczasowych, które zakończyły działalność.