Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Komisje 

Komisje śledcze, które zakończyły działalność

Parlament może w każdej chwili powołać komisje śledcze do zbadania zarzutów naruszenia prawa wspólnotowego lub niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu. Uprawnienia komisji śledczych są określone zasadami wykonywania uprawnień śledczych przez Parlament Europejski, o czym mowa w załączniku VIII Regulaminu PE.

Poniżej znajduje się link do stron internetowych wszystkich powołanych przez Parlament komisji śledczych, które zakończyły działalność.