Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Komisje 

Archiwum wydarzeń

W konsekwencji zmiany wyglądu oraz ponownego uruchomienia strony Parlamentu Europejskiego w 2006 r. oraz stron internetowych komisji parlamentarnych na początku roku 2008, informacje o różnych wydarzeniach są obecnie zamieszczane na nowej stronie internetowej Parlamentu Europejskiego. W rezultacie nie korzysta się już ze stron internetowych poświęconych przesłuchaniom, konferencjom i szczytom Rady Europejskiej. Informacje dotyczące przesłuchań i konferencji można obecnie znaleźć na stronie „Komisje”, natomiast informacje odnośnie szczytów są publikowane w sekcji „Aktualności" na naszej stronie.

Można tutaj również znaleźć linki do starych stron internetowych „przesłuchania” i „konferencje” (obejmujących te wydarzenia w latach 1995-2007), link do stron internetowych dla przesłuchań desygnowanych komisarzy, które odbyły się w Parlamencie Europejskim (wszystkie przesłuchania od 1999 r. do chwili obecnej), a także do starej strony internetowej „szczyty Rady Europejskiej" (obejmującej szczyty Rady Europejskiej od roku 1985 do roku 2006).