7. volebné obdobie
Konferencia predsedov výborov
Výbory
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov výborov (6. volebné obdobie)
Výbory (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Bývalé dočasné výbory
Bývalé vyšetrovacie výbory
Archív podujatí

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

Výbory 

Bývalé vyšetrovacie výbory

Európsky parlament môže kedykoľvek zriadiť vyšetrovacie výbory, ktoré sa budú zaoberať údajným porušovaním alebo nesprávnym uplatňovaním práva Spoločenstva. Právomoci týchto výborov sa zakladajú na ustanoveniach upravujúcich výkon vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu, ako stanovuje príloha VIII rokovacieho poriadku.

Ďalej sú uvedené odkazy na internetové stránky všetkých bývalých vyšetrovacích výborov zriadených Parlamentom.