7. volebné obdobie
Konferencia predsedov výborov
Výbory
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov výborov (6. volebné obdobie)
Výbory (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Bývalé dočasné výbory
Bývalé vyšetrovacie výbory
Archív podujatí

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

Výbory 

Archív podujatí

Od roku 2006, kedy boli opätovne spustené prepracované webové stránky Europarl, a od začiatku roka 2008, kedy boli uvedené do prevádzky upravené webové stránky výborov, sa na nových stránkach Europarl zverejňujú informácie o rozličných podujatiach. Z tohto dôvodu už nie sú potrebné osobitné stránky pre vypočutia, konferencie a summity. Informácie o vypočutiach a konferenciách sú teraz k dispozícii na stránkach výborov a informácie o summitoch sa zverejňujú na stránkach Europarl v sekcii „Spravodajstvo“.

Na tomto mieste nájdete odkazy na staré webové stránky o vypočutiach a konferenciách (pokrývajúce tieto podujatia od roku 1995 do roku 2007), odkaz na webové stránky o vypočutiach, ktoré organizuje Európsky parlament pre nominovaných komisárov a komisárky (všetky vypočutia od roku 1999 po súčasnosť) a na starú webovú stránku o summitoch (pokrývajúcu európske summity od roku 1985 do roku 2006).