7:e valperioden
Utskottsordförandekonferensen
Utskott
6:e valperioden
Utskottsordförandekonferensen (6:e valperioden)
Utskott (6:e valperioden)
Övrigt
Dokumentsökning
Tidigare tillfälliga utskott
Tidigare Undersökningskommittéer
Arkiv över utfrågningar, konferenser och toppmöten

PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

Utskott 

Tidigare Undersökningskommittéer

Europaparlamentet kan när som helst tillsätta undersökningskommittéer för att undersöka påstådda brott mot eller bristfällig tillämpning av gemenskapsrätten. Dessa kommittéers befogenheter baseras på bestämmelserna för Europaparlamentets utövande av sin undersökningsrätt som anges i bilaga VIII i arbetsordningen.

Nedan finns länkar till samtliga tidigare undersökningskommittéer som tillsatts av parlamentet.