7. volební období
Konference předsedů delegací
Delegace
6. volební období
Konference předsedů delegací (6. volební období)
Evropské delegace (6. volební období)
Neevropské delegace (6. volební období)
Ostatní
Vyhledávání dokumentů
Dřívější delegace
EU-Chorvatsko

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

D-BY

Bělorusko

Bělorusko

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty ze schůze
Prezentace a pravomoci

Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem, zřízená v roce 1994, neuskutečňuje v současnosti s parlamentem či vládou běloruského režimu oficiální vztahy, neboť tato země dosud neuspořádala svobodné a spravedlivé volby, nedodržuje zásady právního státu a lidská práva a základní svobody svých občanů. 
 
Delegace nicméně udržuje aktivní a úzký dialog se zástupci demokratické opozice, nezávislých nevládních organizací a občanské společnosti Běloruska.
 
Vzhledem k tomu, že minské úřady opakovaně odmítly udělit vstupní víza, nemohla delegace v posledních letech do Běloruska vycestovat, nicméně se pravidelně schází v Bruselu a ve Štrasburku, kde diskutuje o vývoji politiky EU vůči Bělorusku, hodnotí politickou a hospodářskou situaci v této zemi a vydává doporučení Radě EU a Evropské komisi v souvislosti s případnými dalšími kroky nutnými ke zlepšení situace týkající se demokracie, lidských práv a právního státu v Bělorusku a k přiblížení této důležité sousední země k EU.