7. volební období
Konference předsedů delegací
Delegace
6. volební období
Konference předsedů delegací (6. volební období)
Evropské delegace (6. volební období)
Neevropské delegace (6. volební období)
Ostatní
Vyhledávání dokumentů
Dřívější delegace
EU-Chorvatsko

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

D-IL

Izrael

Izrael

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty ze schůze
Prezentace a pravomoci

Delegace pro vztahy s Izraelem, která byla vytvořena po přímých volbách v roce 1979, je jedním z nejstarších orgánů.
Do pravomocí této delegace spadá udržování a rozvoj mezinárodních kontaktů Evropského parlamentu s důrazem na parlamentní rozměr, jímž jsou v tomto případě vztahy s Knessetem.
Tato delegace pořádá pravidelně pracovní schůzky a slyšení pro přípravu setkání s izraelským protějškem, a to buď v Izraeli, nebo ve Štrasburku/Bruselu. 33. setkání obou delegací se konalo v Bruselu v září 2008.
Události v regionu vedly delegaci k uspořádání společných schůzek s příslušnými parlamentními výbory (AFET, DROI, DEVE) a s jinými delegacemi příslušnými pro tento region, jako je delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou nebo delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku.
Po volbách, které se konaly v červnu 2009, byla v září ustavena nová delegace pro vztahy s Izraelem (pro volební období 2009–2014). Je složena z 22 členů. Jejím předsedou je pan Bastiaan Belder (EFD, NL).