7. volební období
Konference předsedů delegací
Delegace
6. volební období
Konference předsedů delegací (6. volební období)
Evropské delegace (6. volební období)
Neevropské delegace (6. volební období)
Ostatní
Vyhledávání dokumentů
Dřívější delegace
EU-Chorvatsko

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

D-TR

EU-Turecko

Turecko

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty ze schůze
Prezentace a pravomoci

Delegace Evropského parlamentu ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko vykonává svou činnost na základě Dohody o přidružení (dohody z Ankary z roku 1963), dodatkového protokolu (protokolu o celní unii z roku 1970) a několika parlamentních rozhodnutí přijatých jak Evropským parlamentem, tak i tureckým Velkým národním shromážděním.
 
Smíšený parlamentní výbor EU-Turecko je složen se stejného počtu poslanců Evropského parlamentu a tureckého Velkého národního shromáždění. Schází se většinou dvakrát ročně, střídavě v Turecku nebo v jednom z pracovních míst Evropského parlamentu.
 
Od zahájení jednání o přistoupení s Tureckem, na základě rozhodnutí Evropské rady z prosince 2004, pořádá smíšený parlamentní výbor rozpravy o vztazích mezi EU a Tureckem, dohlíží na uplatňování celní unie a sleduje zejména pokrok dosažený při jednáních o přistoupení. 
 
Na schůzích smíšeného parlamentního výboru pravidelně vystupují zástupci Rady pro spolupráci, úřadujícího předsednictví EU, Evropské komise a turecké vlády.
 
Delegace Evropského parlamentu ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko je rovněž pravidelně v kontaktu s tureckou občanskou společností.