7. volební období
Konference předsedů delegací
Delegace
6. volební období
Konference předsedů delegací (6. volební období)
Evropské delegace (6. volební období)
Neevropské delegace (6. volební období)
Ostatní
Vyhledávání dokumentů
Dřívější delegace
EU-Chorvatsko

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

DCAS

Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenistán a Mongolsko

Kazachstán Kyrgyzstán Uzbekistán Tádžikistán Turkmenistán Mongolsko

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty ze schůze
Prezentace a pravomoci

Tato delegace vznikla z bývalé delegace pro vztahy s republikami Společenství nezávislých států, která v roce 1993 vytvořila pracovní skupinu pro střední Asii. V roce 1994 vznikla delegace pro vztahy se zeměmi střední Asie a s Mongolskem.
 
Od roku 2000 dochází k pravidelným schůzím výborů pro parlamentní spolupráci s Kazachstánem, Kyrgyzstánem a Uzbekistánem. Výbory pro parlamentní spolupráci jsou základním prvkem dohod o partnerství a spolupráci, které vstoupily v platnost dne 1. července 1999 a poskytují rámec pro vztahy mezi EU a těmito třemi zeměmi. Klíčovou úlohou těchto výborů je sledovat provádění dohody o partnerství a spolupráci. Mají právo požádat o informace Radu pro spolupráci, která dohlíží na dodržování této dohody. Výbory pro parlamentní spolupráci mohou rovněž vydávat doporučení Radě.
 
Vzhledem k tomu, že dohody o partnerství a spolupráci s Mongolskem, Tádžikistánem a Turkmenistánem nebyly dosud dokončeny, konají se s těmito třemi zeměmi pravidelná meziparlamentní setkání.