7. volební období
Konference předsedů delegací
Delegace
6. volební období
Konference předsedů delegací (6. volební období)
Evropské delegace (6. volební období)
Neevropské delegace (6. volební období)
Ostatní
Vyhledávání dokumentů
Dřívější delegace
EU-Chorvatsko

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

DEPA

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty ze schůze
Představení a pravomoci

Delegace EP v Parlamentním shromáždění Euronest byla zřízena na základě rozhodnutí Evropského Parlamentu ze dne 6. května 2009 a vytvořena na začátku 7. volebního období (na konci září 2009). Po roce a půl náročných jednání bylo shromáždění vytvořeno dne 3. května 2011 jako parlamentní rozměr Východního partnerství, tj. politiky, kterou Evropská unie sleduje ve vztahu ke svým východním sousedům a jež má vést k jejich přiblížení, zabránit vytváření nových dělicích čar a přispět k uzavření rozsáhlých dohod o přidružení, mimo jiné i dohod o prohloubených a komplexních zónách volného obchodu. Evropský parlament vyzval ke zřízení tohoto shromáždění již v průběhu svého 6. volebního období. Parlamentní shromáždění Euronest má v současné době 110 členů: 60 členů z Evropského parlamentu (stejný počet členů má stávající delegace EP) a po 10 členech z každé z následujících zemí (východních partnerů): Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Z politických důvodů nebylo zatím možné přijmout do parlamentního shromáždění běloruskou delegaci.
Cílem Parlamentního shromáždění Euronest je sloužit jako instituce pro mnohostranný parlamentní dialog a výměnu názorů jak mezi východními partnery, tak mezi poslanci EP a jejich protějšky ze zemí Východního partnerství, a to v různých oblastech společného zájmu, k nimž patří mimo jiné stabilita, demokracie, sbližování práva a norem, obchod, energetika, mezilidské kontakty a řada dalších.