7. volební období
Konference předsedů delegací
Delegace
6. volební období
Konference předsedů delegací (6. volební období)
Evropské delegace (6. volební období)
Neevropské delegace (6. volební období)
Ostatní
Vyhledávání dokumentů
Dřívější delegace
EU-Chorvatsko

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

DSAS

Jižní Asie

Bangladéš Bhútán Maledivy Nepál Pákistán Šrí Lanka

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty ze schůze
Představení a pravomoci

Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie byla vytvořena z původní delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC). Zastupuje všechny země SAARC tj. Bangladéš, Bhútán, Srí Lanku, Maledivy, Nepál a Pákistán s výjimkou Indie. Vztahy Evropské unie s těmito zeměmi vycházejí z různých právních základů: Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pákistánem o obchodní spolupráci byla uzavřena v roce 1976, zatímco aktualizovaná Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bangladéšem o obchodu a spolupráci byla podepsána v roce 2001.
 
Tyto dohody sice vždy výslovně nepředpokládají parlamentní rozměr, nicméně dialog mezi zákonodárci probíhal pravidelně, obvykle z podnětu delegace Evropského parlamentu. Od roku 1981 bylo uspořádáno více než 35 meziparlamentních setkání. Díky této činnosti mohl Evropský parlament přenášet své priority demokracie a lidských práv do místních poměrů. Usnadňovala mu také jeho úkol vyjádřit informované stanovisko, požadují-li to Smlouvy – například k dohodám souvisejícím s obchodem, je-li třeba jeho souhlasu.