7η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των προέδρων αντιπροσωπειών
Αντιπροσωπείες
6η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των Προέδρων Αντιπροσωπειών (6η κοινοβ. περίοδος)
Αντιπροσωπείες - Ευρώπη (6η κοινοβ. περίοδος)
Αντιπροσωπείες - εκτός Ευρώπης (6η κοινοβ. περίοδος)
Διάφορα
Αναζήτηση εγγράφων
Παρελθούσες αντιπροσωπείες
ΕΕ-Κροατία

Έγγραφα της ολομέλειαςΈγγραφα της ολομέλειας
Η ολομέλεια μαγνητοσκοπημένηΗ ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη
Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός ΓραμματέαςΟ Γενικός Γραμματέας
Προσεχώς στις επιτροπέςΠροσεχώς στις επιτροπές
Think TankThink Tank

DEEA

Ελβετία, Νορβηγία και ΜΚΕ ΕΕ-Ισλανδίας και ΕΟΧ

Ελβετία Νορβηγία Ισλανδία Λιχτενστάιν

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Έγγραφα συνεδριάσεων
Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Ελβετία συγκροτήθηκε το 1981, για τις σχέσεις με την Ισλανδία το 1987 και για τις σχέσεις με τη Νορβηγία το 1982. Οι διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες συνεδριάζουν μία φορά ετησίως.
 
Η αντιπροσωπεία SINEEA είναι επίσης αρμόδια για τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Σκανδιναβικό Συμβούλιο, με την Κοινοβουλευτική Διάσκεψη της Αρκτικής Περιοχής  και με την Κοινοβουλευτική Διάσκεψη της Βαλτικής Θάλασσας, και έχει μόνιμες θέσεις στις συνελεύσεις αυτές.
 
Η αντιπροσωπεία είναι επίσης αρμόδια για τις σχέσεις με το Δυτικοσκανδιναβικό Συμβούλιο (Νήσοι Φερόε, Γροιλανδία και Ισλανδία).
 
Η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΜΚΕ ΕΟΧ) δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 1994 με στόχο να συμβάλει, μέσω του διαλόγου και της ανοιχτής συζήτησης, σε μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ των κρατών της ΕΕ και των κρατών της ΕΖΕΣ και να εξασφαλίσει τον δημοκρατικό έλεγχο στους τομείς που καλύπτει η Συμφωνία ΕΟΧ. Η ΜΚΕ διατυπώνει τις απόψεις της υπό μορφή ψηφισμάτων που απευθύνονται στα όργανα του ΕΟΧ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κοινοβούλια της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν.
 
Η ΜΚΕ ΕΟΧ αποτελείται από ίσο αριθμό βουλευτών, αφενός, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, αφετέρου, των κοινοβουλίων της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν. Συνεδριάζει δύο φορές ετησίως.