7η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των προέδρων αντιπροσωπειών
Αντιπροσωπείες
6η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των Προέδρων Αντιπροσωπειών (6η κοινοβ. περίοδος)
Αντιπροσωπείες - Ευρώπη (6η κοινοβ. περίοδος)
Αντιπροσωπείες - εκτός Ευρώπης (6η κοινοβ. περίοδος)
Διάφορα
Αναζήτηση εγγράφων
Παρελθούσες αντιπροσωπείες
ΕΕ-Κροατία

Έγγραφα της ολομέλειαςΈγγραφα της ολομέλειας
Η ολομέλεια μαγνητοσκοπημένηΗ ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη
Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός ΓραμματέαςΟ Γενικός Γραμματέας
Προσεχώς στις επιτροπέςΠροσεχώς στις επιτροπές
Think TankThink Tank

DSCA

Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία

Αρμενία Αζερμπαϊτζάν Γεωργία

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Έγγραφα συνεδριάσεων
Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των δημοκρατιών του   Νότιου Καυκάσου –Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία– εντάσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της αντιπροσωπείας στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας (ΚΕΣ) ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας, όπως προβλέπουν οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ). Οι συμφωνίες αυτές υπογράφηκαν στις 22 Απριλίου 1996 στο Λουξεμβούργο και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999.
 
Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις τρεις δημοκρατίες του Καυκάσου συγκροτήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1994. Έως τότε ο τομέας αυτός καλυπτόταν από την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ).
 
Οι ΚΕΣ με τις τρεις χώρες δημιουργήθηκαν το 2004. Ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο στην εφαρμογή των συμφωνιών και λειτουργούν ως ανοιχτό βήμα διαλόγου για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τα μέλη των ΚΕΣ τηρούνται ενήμερα για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Συνεργασίας και της (εκτελεστικής) Επιτροπής Συνεργασίας και μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους σε συστάσεις προς την Επιτροπή Συνεργασίας, τις αρχές των χωρών-εταίρων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο.
 
Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ΚΕΣ ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας περιλαμβάνει 18 τακτικά και 13 αναπληρωματικά μέλη. Οι ΚΕΣ συνεδριάζουν δύο φορές ετησίως: μία φορά σε έναν από τους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μία φορά στην αντίστοιχη χώρα.