7de zittingsperiode
Conferentie van delegatievoorzitters
Delegaties
6de zittingsperiode
Conferentie van delegatievoorzitters (6de zittingsperiode)
Delegaties voor de Europese landen (6de zittingsperiode)
Delegaties voor de niet-Europese landen (6de zittingsperiode)
Diversen
Documenten zoeken
Voormalige delegaties
EU-Kroatië

Documenten uit de plenaire vergaderingDocumenten uit de plenaire vergadering
Video''s van plenaire debattenVideo''s van plenaire debatten
De VoorzitterDe Voorzitter
Secretaris-generaalSecretaris-generaal
Binnenkort in de commissiesBinnenkort in de commissies
Think TankThink Tank

 Presentatie

Conferentie van delegatievoorzitters

De Conferentie van delegatievoorzitters behandelt regelmatig alle kwesties in verband met het goed functioneren van de interparlementaire delegaties en de delegaties in de gemengde parlementaire commissies.

Samenstelling van de Conferentie van delegatievoorzitters

De Conferentie van delegatievoorzitters bestaat uit de voorzitters van alle vaste interparlementaire delegaties en kiest haar eigen voorzitter.


Taken van de Conferentie van delegatievoorzitters

De Conferentie van delegatievoorzitters kan de Conferentie van voorzitters aanbevelingen doen voor de delegatiewerkzaamheden.
De Conferentie van delegatievoorzitters stelt ieder jaar een ontwerpvergaderrooster op voor de interparlementaire bijeenkomsten en de vergaderingen van de gemengde parlementaire commissies.
Het Bureau en de Conferentie van voorzitters kunnen bepaalde taken overdragen aan de Conferentie van delegatievoorzitters.