Sedmi parlamentarni mandat
Konferenca predsednikov delegacij
Delegacije
Šesti parlamentarni mandat
Konferenca predsednikov delegacij (6. zak. obdobje)
Delegacije za evropske države (6. zak. obdobje)
Delegacije za neevropske države (6. zak. obdobje)
Drugo
Iskanje dokumentov
Prejšnje delegacije
EU-Hrvaška

Dokumenti s plenarnih zasedanjDokumenti s plenarnih zasedanj
Posnetki plenarnih razpravPosnetki plenarnih razprav
PredsednikPredsednik
Generalni sekretarGeneralni sekretar
Kmalu v odborihKmalu v odborih
Think TankThink Tank

 Predstavitev

Konferenca predsednikov delegacij

Konferenca predsednikov delegacij, je politični organ Evropskega parlamenta, ki redno preučuje vsa vprašanja, ki zadevajo nemoteno opravljanje dela medparlamentarnih delegacij in delegacij v skupnih parlamentarnih odborih.

Konferenca predsednikov delegacij – sestava

Konferenco predsednikov delegacij sestavljajo predsedniki vseh stalnih medparlamentarnih delegacij; organ sam izvoli svojega predsednika.


Konferenca predsednikov delegacij – pristojnosti

Konferenca predsednikov delegacij lahko konferenci predsednikov daje priporočila v zvezi z delom delegacij.
Konferenca predsednikov delegacij pripravi predlog letnega koledarja medparlamentarnih sestankov in sej skupnih parlamentarnih odborov.
Predsedstvo in konferenca predsednikov lahko preneseta določene pristojnosti na konferenco predsednikov delegacij.