7. volební období
Konference předsedů delegací
Delegace
6. volební období
Konference předsedů delegací (6. volební období)
Evropské delegace (6. volební období)
Neevropské delegace (6. volební období)
Ostatní
Vyhledávání dokumentů
Dřívější delegace
EU-Chorvatsko

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

D-MK

EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Severní Makedonie

Tyto údaje byly dne 1. července 2009 archivovány a nejsou dále aktualizovány.

Dokumenty ze schůze
Prezentace a pravomoci

Smíšený parlamentní výbor EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie byl založen v roce 2004 a skládá se ze stejného počtu poslanců Evropského parlamentu a shromáždění Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. 
Schází se dvakrát ročně.
 
Smíšený parlamentní výbor se zabývá všemi aspekty vztahů mezi EU a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, a zejména uplatňováním dohody o stabilizaci a přidružení.
 
Výbor může vydávat doporučení Evropskému parlamentu, shromáždění a vládě Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Radě EU a Evropské komisi.