7. volební období
Konference předsedů delegací
Delegace
6. volební období
Konference předsedů delegací (6. volební období)
Evropské delegace (6. volební období)
Neevropské delegace (6. volební období)
Ostatní
Vyhledávání dokumentů
Dřívější delegace
EU-Chorvatsko

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

D-UA

Ukrajina

Ukrajina

Tyto údaje byly dne 1. července 2009 archivovány a nejsou dále aktualizovány.

Dokumenty ze schůze
Prezentace a pravomoci

Delegace Evropského parlamentu ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina vykonává svou činnost na základě dohody o partnerství a spolupráci, která vstoupila v platnost dne 1. března 1998 a jež poskytuje jasný rámec pro rozvoj politické a hospodářské spolupráce mezi oběma stranami.  
 
Výbor pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina je složen ze stejného počtu poslanců Evropského parlamentu a ukrajinského parlamentu Verchovna Rada. Tento výbor, který podtrhuje strategický význam vztahů mezi oběma stranami, se schází dvakrát ročně, střídavě v jednom z pracovních míst Evropského parlamentu a na Ukrajině.
 
Výbor dohlíží na uplatňování dohody o partnerství a spolupráci, slouží jako otevřené fórum pro diskuse o otázkách společného zájmu a v posledních letech se stal významným impulsem pro úspěšné demokratické a tržní reformy na Ukrajině a užší integraci této země s EU.
 
Kromě schůzí výboru pro parlamentní spolupráci pořádá delegace pravidelná setkání, při nichž probíhají diskuse o nejdůležitějším vývoji vztahů mezi EU a Ukrajinou a dochází k výměně názorů s ukrajinskými politickými vůdci, členy parlamentu a vlády a zástupci občanské společnosti.