7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

D-AF

Afganistan

Afganistan

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2009 a už nie sú aktualizované.

Dokumenty ku schôdzam
Prezentácia a právomoci

Bonnská dohoda z roku 2001 a dohoda s Afganistanom (Afghanistan Compact), prijatá na konferencii v Londýne 31. januára 2006, predstavujú rámec medzinárodnej spolupráce s Afganistanom. Delegácia EP pre vzťahy s Afganistanom, ktorá bola zriadená 11. apríla 2007, sa skladá zo 14 členov a 9 náhradníkov. Vzťahy medzi Európskym parlamentom a afganským parlamentom (národným zhromaždením) nemajú dlhú tradíciu. Cieľom prvej návštevy ad hoc delegácie Európskeho parlamentu v Afganistane, ktorá sa uskutočnila 14. – 19. júla, bolo lepšie porozumieť politickej situácii v súvislosti s prvými parlamentnými voľbami, ktoré sa konali 18. septembra 2005. Pri tejto príležitosti bola do Kábulu vyslaná volebná pozorovateľská misia Európskeho parlamentu. Ďalšie medziparlamentné stretnutie – návšteva afganskej delegácie, ktorú viedol pán Muhammad Yunus QANONI, predseda afganského národného zhromaždenia (Wolesi džirga) – sa konalo 11. – 13. decembra 2006 v Štrasburgu. Prvá návšteva afganského parlamentu v Bruseli sa na pozvanie nedávno zriadenej Delegácie EP pre vzťahy s Afganistanom uskutočnila 26. – 30. novembra 2007. Návštevu viedol pán Mohammad Arif Noorzai, podpredseda zhromaždenia Wolesi džirga.