7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

D-CN

Čínska ľudová republika

Čína

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2009 a už nie sú aktualizované.

Dokumenty ku schôdzam
Prezentácia a právomoci

Stretnutia Európskeho parlamentu s čínskym Národným ľudovým kongresom sa konajú od roku 1980. Od roku 2007 sa tieto medziparlamentné stretnutia organizujú dvakrát ročne v Číne a v EÚ. Súčasťou týchto stretnutí v Európe sú formálne schôdze v Bruseli alebo Štrasburgu a návštevy niektorej z ďalších krajín Európskej únie. V Číne sa medziparlamentné stretnutia konajú v Pekingu, potom delegácia navštívi jeden z regiónov krajiny.
 
Poslanci sa na medziparlamentných stretnutiach zaoberajú širokým spektrom politických a hospodárskych otázok, ktoré majú vplyv na vzťahy EÚ a Číny. Súčasným právnym základom týchto vzťahov je dohoda o obchode a spolupráci medzi ES a Čínou z roku 1985.  V súčasnosti prebiehajú rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci, ktorá túto dohodu aktualizuje a poskytne formálnu štruktúru strategického vzťahu medzi oboma stranami. Očakáva sa, že dohoda o partnerstve a spolupráci vytvorí formálny rámec pre medziparlamentné vzťahy týchto dvoch strán.