7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

D-IR

Irán

Irán

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2009 a už nie sú aktualizované.

Dokumenty ku schôdzam
Prezentácia a právomoci

Delegácia EP-Irán bola zriadená nedávno, po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004, ako prostriedok na vytvorenie priameho komunikačného kanálu s parlamentom Madžlis Iránskej islamskej republiky.
Hoci to spočiatku bola takmer výhradne iniciatíva EP, reakcia iránskej strany bola pozitívna. Po prvej návšteve delegácie iránskeho Madžlisu v októbri 2006 v Bruseli odcestovala delegácia Európskeho parlamentu v dňoch 7. – 10. decembra 2007 do Teheránu, kde sa uskutočnilo druhé medziparlamentné stretnutie EP-Irán.
Stretnutia medzi EP a Iránom predstavujú fórum pre otvorené diskusie poslancov o otázkach, akými sú nešírenie jadrových zbraní, boj proti terorizmu a obchodu s drogami, obchodné a investičné vzťahy či zmena klímy.
Na programe je aj dialóg o ľudských právach, týkajúci sa najmä trestu smrti, práv žien, právneho postavenia detí, situácie etnických a náboženských menšín, slobody tlače a slobody názoru.
Medziparlamentné stretnutia sú takisto príležitosťou pre intenzívne kontakty s vládou a „občianskou spoločnosťou“.
Pri príležitosti posledného medziparlamentného stretnutia (Teherán, 7. – 10. decembra 2007) bolo zavedenie pravidelného dialógu medzi týmito dvoma parlamentmi označené za významný úspech.