7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

DANZ

Austrália a Nový Zéland

Nový Zéland Austrália

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2009 a už nie sú aktualizované.

Dokumenty ku schôdzam
Prezentácia a právomoci

Stretnutia Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom sa konajú s oboma krajinami od roku 1981. Odvtedy sa pravidelne organizujú medziparlamentné stretnutia tak v Európe, ako aj v Austrálii a na Novom Zélande. 
 
Stretnutia tejto delegácie so svojimi partnermi tvoria základ medziparlamentných vzťahov medzi Európskou úniou a Austráliou a Novým Zélandom. Medziparlamentné stretnutia s Austráliou umožňujú pravidelnú revíziu spoločných vyhlásení o vzťahoch medzi Európskou úniou a Austráliou a Novým Zélandom. Tieto dve vyhlásenia poskytujú rámec pre dvojstranné vzťahy a spoluprácu s oboma krajinami. Na programe medziparlamentných stretnutí sa pravidelne objavujú oblasti, akými sú obchod, poľnohospodárstvo, riešenie problému zmeny klímy, rozvojová a hospodárska spolupráca, veda a technika, podpora celosvetovej a regionálnej bezpečnosti, boj proti terorizmu a ľudské práva.