7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

DCAM

Stredná Amerika

Kostarika Kuba Guatemala Panama Honduras Nikaragua Salvádor

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2009 a už nie sú aktualizované.

Dokumenty ku schôdzam
Prezentácia a právomoci

Táto delegácia je zodpovedná za vzťahy s krajinami strednej Ameriky: s Kostarikou, Guatemalou, so Salvádorom, s Hondurasom, Nikaraguou, Panamou a Kubou. Naším privilegovaným partnerom v tomto regióne je Stredoamerický parlament, a to už od jeho vzniku po skončení vojen, ktoré tento región zdevastovali. Udržiavame pravidelné kontakty s touto inštitúciou, ktorej členovia sú volení všeobecným hlasovaním, a predovšetkým s jej predsedníctvom.
 
V dohode o spolupráci a politickom dialógu, podpísanej v decembri 2003, sa ustanovuje zriadenie spoločného parlamentného výboru hneď po ratifikácii dohody všetkými stranami. Prebiehajúce rokovania medzi EÚ a strednou Amerikou majú potvrdiť vytvorenie tohto orgánu pre parlamentný dialóg.
 
Každoročne sa členovia delegácie zúčastňujú dvoch organizovaných ciest a prijímajú poslancov národných parlamentov krajín tohto regiónu a poslancov Stredoamerického parlamentu (PARLACEN).
 
Členovia delegácie sa zúčastnili aj na volebných pozorovateľských misiách v krajinách tohto regiónu.