Is-seba' leġiżlatura parlamentari
Konferenzi taċ-Chairmen tad-delegazzjonijiet
Delegazzjonijiet
Is-sitt leġiżlatura parlamentari
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet (is-6 leġiżlatura)
Delegazzjonijiet: Ewropa (is-6 leġiżlatura)
Delegazzjonijiet: mhux Ewropa (is-6 leġiżlatura)
Mixxellanja
Tiftix tad-dokumenti
Delegazzjonijiet preċedenti
UE-Kroazja

Dokumenti tas-sessjoni plenarjaDokumenti tas-sessjoni plenarja
Videos tad-dibattiti plenarjiVideos tad-dibattiti plenarji
Il-PresidentIl-President
Segretarju ĠeneraliSegretarju Ġenerali
Attivitajiet imminenti fil-kumitatiAttivitajiet imminenti fil-kumitati
Think TankThink Tank

DCAS

Kazakastan, Kirgiżtan u Uzbekistan, Taġikistan, Turkmenistan, u Mongolja

il‑Kirgiżistan il‑Każakistan it‑Taġikistan it‑Turkmenistan l‑Użbekistan il‑Mongolja

Din id-dejta ġiet arkivjata fl-1 ta' Lulju 2009 u mhux se tkun aġġornata.

Dokumenti tal-laqgħat
Preżentazzjoni u kompetenzi

Id-delegazzjoni evolviet mid-delegazzjoni preċedenti għar-relazzjonijiet mar-Repubbliki tal-Commonwealth ta' Stati Indipendenti, li waqqfet grupp ta' ħidma għall-Ażja Ċentrali fl-1993. Fl-1994, ġiet kostitwita delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Ażja Ċentrali u l-Mongolja.
 
Saru Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni fuq bażi regolari mal-Każakastan; mal-Kirġiżtan u ma' l-Użbekistan mill-2000. Il-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni huma element fundamentali tal-Ftehimiet ta' Sħubija u Koperazzjoni li daħlu fis-seħħ nhar l-1 ta' Lulju 1999 u jipprovdu l-qafas għar-relazzjoni bejn l-UE u t-tliet pajjiżi. Irwol fundamentali tal-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni hu r-reviżjoni ta' l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Sħubija u Koperazzjoni. Għandhom id-dritt li jitolbu informazzjoni mill-Kunsill ta' Koperazzjoni li jissorvelja l-Ftehima. Il-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni jistgħu jagħmlu wkoll rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill.
 
Isiru laqgħat interparlamentari regolari mal-Mongolja, it-Taġikistan u t-Turkmenistan peress li ma ġewx finalizzati Ftehimiet ta' Sħubija u Koperazzjoni ma' dawn it-tliet pajjiżi.