7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

DMER

MERCOSUR

Argentína Uruguaj Paraguaj Brazília

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2009 a už nie sú aktualizované.

Dokumenty ku schôdzam
Prezentácia a právomoci

Táto delegácia je zodpovedná za vzťahy so štyrmi krajinami organizácie MERCOSUR: s Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom.
 
Každoročne sa členovia delegácie zúčastňujú dvoch organizovaných ciest a prijímajú poslancov národných parlamentov krajín organizácie MERCOSUR a poslancov Spoločného parlamentného výboru s krajinami organizácie MERCOSUR. Od mája 2007 existuje „Parlament Mercosuru“, ktorého strednodobým cieľom je stať sa inštitúciou volenou všeobecným hlasovaním.
 
K činnostiam delegácie patrí aj organizovanie viacerých vzdelávacích seminárov pre členov a zamestnancov inštitúcií zaoberajúcich sa regionálnou integráciou.