7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

DPLC

Palestínska legislatívna rada

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2009 a už nie sú aktualizované.

Dokumenty ku schôdzam
Prezentácia a právomoci

Túto delegáciu vytvorila 3. novembra 1993 konferencia predsedov ako delegáciu ad hoc pre vzťahy s Palestínskou samosprávou. Jej štatút bol zmenený 12. decembra 1996 a stala sa stálou Delegáciou Európskeho parlamentu pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou.
Od roku 2001 sa konali pravidelné stretnutia, a to najmä na okupovaných územiach, pretože Izrael stále viac obmedzuje možnosti vycestovania členov Palestínskej legislatívnej rady z územia Palestíny.
S ohľadom na situáciu na Blízkom východe sa konalo niekoľko spoločných stretnutí Delegácie pre vzťahy s Izraelom a Delegácie pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou. Zlúčenie týchto dvoch delegácií, ktoré by si želalo mnoho poslancov Európskeho parlamentu, (zatiaľ) nemá väčšinovú podporu politických skupín.