Is-seba' leġiżlatura parlamentari
Konferenzi taċ-Chairmen tad-delegazzjonijiet
Delegazzjonijiet
Is-sitt leġiżlatura parlamentari
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet (is-6 leġiżlatura)
Delegazzjonijiet: Ewropa (is-6 leġiżlatura)
Delegazzjonijiet: mhux Ewropa (is-6 leġiżlatura)
Mixxellanja
Tiftix tad-dokumenti
Delegazzjonijiet preċedenti
UE-Kroazja

Dokumenti tas-sessjoni plenarjaDokumenti tas-sessjoni plenarja
Videos tad-dibattiti plenarjiVideos tad-dibattiti plenarji
Il-PresidentIl-President
Segretarju ĠeneraliSegretarju Ġenerali
Attivitajiet imminenti fil-kumitatiAttivitajiet imminenti fil-kumitati
Think TankThink Tank

D-CL

UE-Ċili

iċ‑Ċilì

Din id-dejta ġiet arkivjata fl-1 ta' Lulju 2009 u mhux se tkun aġġornata.

Dokumenti tal-laqgħat
Preżentazzjoni u kompetenzi

Il-Ftehima ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u ċ-Ċili, li ġiet iffirmata fit-18 ta' Novembru 2002 fi Brussell, tipprevedi fl-Artikolu 9 l-ħolqien ta' Kumitat Parlamentari Konġunt li l-irwol prinċipali tiegħu ikun li jsegwi l-implimentazzjoni tal-Ftehima u li jifformola proposti sabiex jittejjeb il-funzjonament tagħha. Il-Kumitat hu magħmul minn numru ndaqs ta' Membri tal-PE u senaturi/deputati Cileani Din il-Ftehima, minbarra l-aspetti kummerċjali, tinkludi taqsima dwar il-koperazzjoni u oħra dwar id-djalogu politiku.
 
Il-Kumitat, li nħoloq fil-bidu tal-leġiżlatura, jiltaqa' darbtejn fis-sena, darba fiċ-Ċili u darba oħra fl-UE. L-uffiċċji taż-żewġ delegazzjonijiet jagħmlu bosta laqgħat kull sena.
 
Waqt il-laqgħat jitqajmu kwistjonijiet ta' interess komuni li jippermettu skambju ta' ideat bejn il-membri. Ħafna drabi abbożżi ta' leġiżlazzjonijiet Ewropej, bħad-Direttiva REACH, ikunu s-suġġett tad-diskussjoni u ta' l-iskambju ta' informazzjoni li jippermettu biex jinftiehem aħjar dak li jkunu jistennew Il-leġiżlaturi Ewropej, kif ukoll it-tħassib ta' l-imsieħba tagħna.