Is-seba' leġiżlatura parlamentari
Konferenzi taċ-Chairmen tad-delegazzjonijiet
Delegazzjonijiet
Is-sitt leġiżlatura parlamentari
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet (is-6 leġiżlatura)
Delegazzjonijiet: Ewropa (is-6 leġiżlatura)
Delegazzjonijiet: mhux Ewropa (is-6 leġiżlatura)
Mixxellanja
Tiftix tad-dokumenti
Delegazzjonijiet preċedenti
UE-Kroazja

Dokumenti tas-sessjoni plenarjaDokumenti tas-sessjoni plenarja
Videos tad-dibattiti plenarjiVideos tad-dibattiti plenarji
Il-PresidentIl-President
Segretarju ĠeneraliSegretarju Ġenerali
Attivitajiet imminenti fil-kumitatiAttivitajiet imminenti fil-kumitati
Think TankThink Tank

DANZ

Awstralja u New Zealand

New Zealand l‑Awstralja

Din id-dejta ġiet arkivjata fl-1 ta' Lulju 2009 u mhux se tkun aġġornata.

Dokumenti tal-laqgħat
Preżentazzjoni u kompetenzi

Il-laqgħat tad-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għar-relazzjonijiet ma' l-Awstralja u n-New Zealand ilhom isiru maż-żewġ pajjiżi mill-1981. Minn dik id-data saru laqgħat interparlamentari regolari kemm fl-Ewropa u kemm fl-Awstralja u n-New Zealand.
 
Il-laqgħat tad-delegazzjoni mal-kontropartijiet tagħhom huma l-punt fokali għall-element interparlamentari tar-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja u n-New Zealand. Il-laqgħat interparlamentari ma' l-Awstralja jippermettu li ssir reviżjoni regolari tad-Dikjarazzjonijiet Konġunti dwar ir-Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja u n-New Zealand. Dawn iż-żewġ Dikjarazzjonijiet jipprovdu qafas għar-relazzjoni u l-koperazzjoni bilaterali maż-żewġ pajjiżi. Il-punti regolari fl-aġenda fil-laqgħat parlamentari jkopru oqsma bħall-kummerċ; il-biedja; il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima; l-iżvilupp u l-koperazzjoni ekonomika; ix-xjenza u t-teknoloġija; il-promozzjoni tas-sigurtà globali u reġjonali, il-ġlieda kontra t-terroriżmu u d-drittijiet tal-bniedem.