7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

D-CA

Kanada

Kanada

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2009 a už nie sú aktualizované.

Dokumenty ku schôdzam
Prezentácia a právomoci

Delegácia EP-Kanada je jednou z najstarších delegácií zriadených Európskym parlamentom (prvé stretnutie sa uskutočnilo v marci 1975).
Stretnutia (konané raz ročne) vo všeobecnosti potvrdzujú vynikajúce vzťahy medzi EÚ a Kanadou.
Pri nedávnych stretnutiach boli zaznamenané obdobné črty medzi diskusiami o inštitucionálnom vývoji EÚ a debatou o ústave v Kanade, pričom obe strany preukázali záujem o otázky suverenity a subsidiarity.
Posledné schôdze sa vyznačovali širokým spektrom diskutovaných tém. Azylová a imigračná politika, zmena klímy, lesníctvo, biotechnológie, geneticky modifikované organizmy a otázky bezpečnosti predstavovali nosný bod dvojstranného programu a základ konštruktívneho dialógu. Obe strany zdôraznili význam úspešného začatia nového kola rokovaní WTO v Dauhe a poukázali na možnosti posilnenia obchodných vzťahov. Vo všeobecnosti sa obe strany v značnej miere zhodli v otázke mnohostranných prístupov ku globálnym problémom.
Delegácia podporila najmä rokovania zamerané na uzatvorenie komplexnej dohody o posilnení obchodu a investícií (Trade and Investment Enhancement Agreement – TIEA), ako aj štúdie zaoberajúce sa preskúmaním možností integrovaného „transatlantického trhu“.
K citlivejším témam patrili problémy týkajúce sa rybolovu a ochrany zvierat (najmä lovu tuleňov a obchodovania s výrobkami z tuleňov).
Delegácia kanadského parlamentu navštívila EÚ naposledy v novembri 2007, keď sa uskutočnilo úspešné 30. medziparlamentné stretnutie EP a Kanady.