7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

D-IL

Izrael

Izrael

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2009 a už nie sú aktualizované.

Dokumenty ku schôdzam
Prezentácia a právomoci

Delegácia pre vzťahy s Izraelom bola zriadená po prvých priamych voľbách v roku 1979 a je jednou z najstarších delegácií Európskeho parlamentu. Táto delegácia je mimoriadne aktívna a každoročne organizuje medziparlamentné stretnutia v Izraeli alebo v Štrasburgu. Zatiaľ posledná návšteva v Izraeli sa konala začiatkom novembra 2007 a bola už 32. stretnutím oboch delegácií.
S ohľadom na situáciu na Blízkom východe sa konalo niekoľko spoločných stretnutí Delegácie pre vzťahy s Izraelom a Delegácie pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou.
Zlúčenie týchto dvoch delegácií, ktoré by si želalo mnoho poslancov Európskeho parlamentu, (zatiaľ) nemá väčšinovú podporu politických skupín.