7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

DCAS

Kazachstan, Kirgizsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkménsko a Mongolsko

Kirgizsko Kazachstan Tadžikistan Turkménsko Uzbekistan Mongolsko

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2009 a už nie sú aktualizované.

Dokumenty ku schôdzam
Prezentácia a právomoci

Táto delegácia vznikla z bývalej Delegácie pre vzťahy s republikami Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), ktorá v roku 1993 zriadila pracovnú skupinu pre strednú Áziu. V roku 1994 bola zriadená delegácia pre vzťahy so strednou Áziou a Mongolskom.
 
Parlamentné výbory pre spoluprácu s Kazachstanom, Kirgizskom a Uzbekistanom sa pravidelne schádzajú od roku 2000. Tieto výbory sú majú kľúčovú úlohu v rámci dohôd o partnerstve a spolupráci, ktoré nadobudli platnosť 1. júla 1999 a poskytujú rámec pre vzťahy EÚ s týmito tromi krajinami. Významnou úlohou týchto výborov je kontrola uplatňovania dohôd o partnerstve a spolupráci. Majú právo požadovať informácie od Rady pre spoluprácu, ktorá dohliada nad plnením tejto dohody. Parlamentné výbory pre spoluprácu môžu tiež vydávať odporúčania Rade.
 
S Mongolskom, Tadžikistanom a Turkménskom sa konajú pravidelné medziparlamentné stretnutia, keďže s týmito krajinami ešte neboli dokončené dohody o partnerstve a spolupráci.