7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

DKOR

Kórejský polostrov

Kórejská republika Kórejská ľudovodemokratická republika

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2009 a už nie sú aktualizované.

Dokumenty ku schôdzam
Prezentácia a právomoci

Až do posledných volieb do Európskeho parlamentu v júni 2004 bola za vzťahy s Kórejskou republikou (Južnou Kóreou) zodpovedná delegácia pre vzťahy s krajinami združenia ASEAN, a to najmä v oblasti obchodných sporov. Niekoľko kontaktov s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (Severnou Kóreou), ktoré sa uskutočnili od roku 2000, mal na starosti Výbor pre zahraničné veci.
 
Od vytvorenia Delegácie pre vzťahy s Kórejským polostrovom v septembri 2004 sa zintenzívňujú kontakty s týmito dvomi krajinami, v ktorých má Európska únia veľmi dobrú povesť. Delegácia navštevuje aspoň raz ročne jednu z krajín tohto polostrova (zvyčajne však obe) a prijíma v Bruseli alebo Štrasburgu parlamentné delegácie oboch kórejských štátov.
 
Členovia delegácie sa tiež zúčastňujú rôznych politických alebo ekonomických podujatí, na ktorých sa podieľa Európska únia spolu s oficiálnymi kórejskými partnermi.