7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

DMAG

Maghreb

Alžírsko Líbya Tunisko Mauritánia Maroko

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2009 a už nie sú aktualizované.

Dokumenty ku schôdzam
Prezentácia a právomoci

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye) bola zriadená v roku 1979 po priamych voľbách do Európskeho parlamentu. Delegácia zahŕňa tieto štáty: Alžírsko, Maroko, Mauritániu, Tunisko a Líbyu. Od 80. rokov 20. storočia sa organizujú pravidelné stretnutia s každou z týchto krajín. Stretnutia s Mauritániou sa konajú až od roku 1998 a stretnutia s Líbyou od roku 2002.
Stretnutia s delegáciami Arabskej magrebskej únie sa organizujú až od začiatku 90. rokov.  Od šiesteho stretnutia v roku 1994 sa už neuskutočnili žiadne oficiálne kontakty.
Problematika Západnej Sahary nespadá do právomocí tejto delegácie. Z tohto dôvodu bola v roku 2001 vytvorená delegácia ad hoc, ktorá sa má zaoberať otázkou Západnej Sahary. Predsedníčka tejto delegácie pani Lalumière zverejnila správu na túto tému.