7η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των προέδρων αντιπροσωπειών
Αντιπροσωπείες
6η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των Προέδρων Αντιπροσωπειών (6η κοινοβ. περίοδος)
Αντιπροσωπείες - Ευρώπη (6η κοινοβ. περίοδος)
Αντιπροσωπείες - εκτός Ευρώπης (6η κοινοβ. περίοδος)
Διάφορα
Αναζήτηση εγγράφων
Παρελθούσες αντιπροσωπείες
ΕΕ-Κροατία

Έγγραφα της ολομέλειαςΈγγραφα της ολομέλειας
Η ολομέλεια μαγνητοσκοπημένηΗ ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη
Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός ΓραμματέαςΟ Γενικός Γραμματέας
Προσεχώς στις επιτροπέςΠροσεχώς στις επιτροπές
Think TankThink Tank

ΕΕ-Κροατία 

Μέλη

D-HR

ΕΕ-Κροατία

Κροατία

Τα στοιχεία αυτά αρχειοθετήθηκαν την 1η Ιουλίου 2013 και δεν ενημερώνονται πλέον.


 
 
Gunnar, Hökmark :: Πρόεδρος
  Kent, Johansson :: Αντιπρόεδρος
  Tanja, Fajon :: Αντιπρόεδρος
  Martina, Anderson :: Μέλος
  Alfredo, Antoniozzi :: Μέλος
  Franco, Bonanini :: Μέλος
  Andrew Henry William, Brons :: Μέλος
  Marije, Cornelissen :: Μέλος
  Ildikó, Gáll-Pelcz :: Μέλος
  Nadja, Hirsch :: Μέλος
  Petra, Kammerevert :: Μέλος
  Jaroslav, Paška :: Μέλος
  Alojz, Peterle :: Μέλος
  Bernd, Posselt :: Μέλος
  Glenis, Willmott :: Μέλος
  Zoltán, Bagó :: Αναπληρωτής
  Tadeusz, Cymański :: Αναπληρωτής
  Spyros, Danellis :: Αναπληρωτής
  Lidia Joanna, Geringer de Oedenberg :: Αναπληρώτρια
  Ian, Hudghton :: Αναπληρωτής
  Silvana, Koch-Mehrin :: Αναπληρώτρια
  Erminia, Mazzoni :: Αναπληρώτρια
  Doris, Pack :: Αναπληρώτρια
  Hubert, Pirker :: Αναπληρωτής
  Catherine, Stihler :: Αναπληρώτρια
  Giommaria, Uggias :: Αναπληρωτής
  Pilar, del Castillo Vera :: Αναπληρώτρια