7. parlamenti ciklus
Küldöttségi Elnökök Értekezlete
Küldöttségek
6. parlamenti ciklus
Küldöttségi Elnökök Értekezlete (6. ciklus)
Európai küldöttségek (6. ciklus)
Európán kívüli küldöttségek (6. ciklus)
Egyéb
Dokumentumok keresése
Korábbi küldöttségek
EU–Horvátország

Plenáris dokumentumokPlenáris dokumentumok
Felvételek a plenáris ülés vitáirólFelvételek a plenáris ülés vitáiról
ElnökElnök
A FőtitkárA Főtitkár
Hamarosan a szakbizottságokbanHamarosan a szakbizottságokban
Think TankThink Tank

Egyéb 
D-HR

EU-Horvátország

Horvátország

Az adatokat 2013. július 1-jén archiválták, további frissítés nem lesz.


Bemutatás, tevékenység

2001. október 29-én Luxemburgban az Európai Közösség és tagállamai stabilizációs és társulási megállapodást kötöttek Horvátországgal.

A stabilizációs és társulási megállapodás keretében az aláíró fél elkötelezi magát arra nézve, hogy egy átmeneti időszak elteltével hivatalos társulásra lép az Európai Unióval. A koszovói konfliktus végén, 1999-ben elindított stabilizációs és társulási folyamat az Unió fő – a későbbi uniós csatlakozást elősegíteni hivatott – hozzájárulása volt a nyugat-balkáni országok politikai és gazdasági rehabilitációjához.

A stabilizációs és társulási megállapodás hatályba lépésére várva az Európai Parlament 2004. március 10-én és 2004. szeptember 14-én úgy határozott, hogy a 6. jogalkotási ciklus kezdete alkalmával létrehozza az EU-Horvátország parlamenti vegyesbizottságot. A stabilizációs és társulási megállapodás 9. cikke kimondja, hogy: „A parlamenti szintű politikai párbeszédre a stabilizációs és társulási parlamenti bizottság keretében kerül sor...”
2003 februárjában Horvátország hivatalosan kérte felvételét az Európai Unióba. A Bizottság kedvező véleményezését követően az Általános Ügyek Tanácsa luxembourgi ülésén (2005. október 3-án) hozott egyhangú döntést arról, hogy 2005 októberében megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások Horvátországgal.
Az EU-Horvátország parlamenti vegyesbizottságban európai parlamenti képviselők és a horvát parlament (Sabor) képviselői vesznek részt egyenlő számban. A bizottság évente kétszer ülésezik, egyszer Horvátországban, egyszer pedig az Európai Parlament valamelyik munkahelyén. A szokásoknak megfelelően a horvát kormány képviselői, a soros uniós elnökség és az Európai Bizottság képviselői meghívást kapnak az ülésekre és ott felszólalnak.

Sections
Képviselők
Twin delegation
General documents