Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Inne 
D-HR

UE-Chorwacja

Chorwacja

Dane te zostały zarchiwizowane dnia 1 lipca 2013 r. i nie są już aktualizowane.


Prezentacja i kompetencje

Dnia 29 października 2001 r. Wspólnoty Europejskie i ich państwa członkowskie zawarły w Luksemburgu układ o stabilizacji i stowarzyszeniu (USS) z Republiką Chorwacji.

USS stanowi zobowiązanie sygnatariuszy do zakończenia w okresie przejściowym oficjalnego stowarzyszenia z UE. Proces stabilizacji i stowarzyszenia, zainicjowany w 1999 r. pod koniec wojny w Kosowie, jest głównym wkładem UE do politycznej i gospodarczej odbudowy państw Bałkanów Zachodnich, której celem jest, w stosownym czasie, włączenie ich do struktur UE.

W oczekiwaniu na wejście w życie USS (dnia 1 lutego 2005 r.) Parlament Europejski przy okazji posiedzenia inauguracyjnego szóstej kadencji w dniach 10 marca 2004 r. i 14 września 2004 r. podjął decyzję o ustanowieniu delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej (WKP) UE-Chorwacja. Art. 9 USS stanowi bowiem, że „Dialog polityczny na szczeblu parlamentarnym będzie miał miejsce w ramach Komitetu Parlamentarnego Stabilizacji i Stowarzyszenia [...]”.
Chorwacja oficjalnie złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w lutym 2003 r. Po pozytywnym zaopiniowaniu go przez Komisję Europejską oraz na skutek jednogłośnie podjętej decyzji przez Radę ds. Ogólnych, która odbyła posiedzenie w Luksemburgu (dnia 3 października 2005 r.), negocjacje akcesyjne z Chorwacją zostały otwarte w październiku 2005 r.
Wspólna komisja parlamentarna UE-Chorwacja składa się z równej liczby posłów do PE oraz do parlamentu chorwackiego (Saboru). Posiedzenia zwoływane są dwa razy w roku, raz w Chorwacji, a raz w jednym z miejsc pracy Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z obecną praktyką przedstawiciele rządu chorwackiego, aktualnej prezydencji UE oraz Komisji zapraszani są do wypowiadania się na forum WKP.

Sections
Członkowie
Twin delegation
General documents