7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

Delegácie 

Predchádzajúce delegácie

Archív delegácií obsahuje dokumenty týkajúce sa činností EURÓPSKYCH a NEEURÓPSKYCH delegácií, ktoré sa vzťahujú na časť piateho volebného obdobia Parlamentu (1999-2004) a na súčasné volebné obdobie Parlamentu (od roku 2004).

Archív EURÓPSKYCH delegácií obsahuje dokumenty týkajúce sa činností od roku 2000 a sú archivované v súlade s poslednými rozšíreniami.

Stránky NEEURÓPSKYCH delegácií obsahujú dokumenty týkajúce sa súčasného volebného obdobia Parlamentu a niektoré informácie ohľadne činností v predchádzajúcich volebných obdobiach.