7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

Rôzne 
D-HR

EÚ – Chorvátsko

Chorvátsko

Tieto údaje boli archivované dňa 1. júla 2013 a už nie sú aktualizované.


Prezentácia a právomoci

Európske spoločenstvá a ich členské štáty uzavreli v Luxemburgu dňa 29. októbra 2001 dohodu o stabilizácii a pridružení s Chorvátskom.

Touto dohodou sa jej signatári zaväzujú, že počas prechodného obdobia dosiahnu formálne pridruženie s EÚ. Proces stabilizácie a pridruženia, ktorý sa začal v roku 1999 po ukončení konfliktu v Kosove, je hlavným príspevkom EÚ k politickej a hospodárskej obnove krajín západného Balkánu a je zameraný na ich začlenenie do EÚ v primeranom čase.

Pred nadobudnutím platnosti dohody o stabilizácii a pridružení (1. februára 2005) sa 10. marca 2004 a 14. septembra 2004 Európsky parlament pri príležitosti začiatku 6. volebného obdobia rozhodol zriadiť Delegáciu pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Chorvátsko. Článok 9 dohody o stabilizácii a pridružení totiž uvádza, že: „Politický dialóg na parlamentnej úrovni sa uskutoční v rámci Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie...“.
Chorvátsko formálne požiadalo o členstvo v Európskej únii vo februári 2003. Potom, ako Komisia podala pozitívne stanovisko a Rada pre všeobecné záležitosti prijala v Luxemburgu jednomyseľné rozhodnutie (3. októbra 2005), začali sa v októbri 2005 prístupové rokovania s Chorvátskom.
Spoločný parlamentný výbor EÚ-Chorvátsko sa skladá z rovnakého počtu poslancov EP a chorvátskeho parlamentu (Sabor). Schádza sa dvakrát ročne, a to raz v Chorvátsku a raz na niektorom z rokovacích miest Európskeho parlamentu. Súčasná prax je taká, že zástupcovia vlády Chorvátska, úradujúceho predsedníctva EÚ a Komisie sa prizývajú na schôdze spoločného parlamentného výboru a majú možnosť na nich vystúpiť.

Sections
Členovia výboru
Twin delegation
General documents