Новини
Акценти
Пресслужба
Пресматериали - архив
За Парламента
Представяне
Подробно
Архив
Членове на ЕП
Представяне
Указател
Архив
Пленарни заседания
Накратко
Пленарни заседания
Комисии
Делегации
Архив
Комисии
Делегации
EP TV
Архив
Комисии
Делегации

Избори 2014 г.Избори 2014 г.
Документи от пленарно заседаниеДокументи от пленарно заседание
Видео материали от пленарните дебатиВидео материали от пленарните дебати
ПредседателПредседател
Генерален секретариатГенерален секретариат
Очаквайте в комисиитеОчаквайте в комисиите
Think TankThink Tank

Профил на член на ЕП
 
jpg Gordon J. ADAM
Група на Партията на европейските социалисти
Член
gb   Обединено кралство    17.07.1979 / 23.07.1984 : Labour Party
gb   Обединено кралство    24.07.1984 / 24.07.1989 : Labour Party
gb   Обединено кралство    25.07.1989 / 18.07.1994 : Labour Party
gb   Обединено кралство    19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party
gb   Обединено кралство    08.02.2000 / 19.07.2004 : Labour Party
 
Роден на 28 Март 1934 г., Carlisle  

Председател
25.09.2002 / 30.04.2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва

Заместник-председател
11.04.1983 / 23.07.1984 : Делегация за връзки с Комитета на парламентаристите от ЕАСТ
26.07.1984 / 20.01.1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
21.01.1987 / 24.07.1989 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
26.07.1989 / 14.01.1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
15.01.1992 / 18.07.1994 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
22.07.1994 / 15.01.1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
16.01.1997 / 19.07.1999 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика

Член
17.07.1979 / 23.07.1984 : Група на социалистите
19.07.1979 / 23.07.1984 : Комисия по енергетика и изследвания
10.12.1979 / 31.12.1980 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕИО-Гърция
24.07.1984 / 24.07.1989 : Група на социалистите
26.07.1984 / 20.01.1987 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
11.02.1985 / 09.03.1986 : Делегация за връзки с Комитета на парламентаристите от ЕАСТ
10.03.1986 / 20.01.1987 : Делегация за връзки с Комитета на парламентаристите от ЕАСТ
21.01.1987 / 24.07.1989 : Делегация за връзки с Норвегия
25.07.1989 / 20.04.1993 : Група на социалистите
26.07.1989 / 14.01.1992 : Комисия по петициите
26.07.1989 / 14.01.1992 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Република Корея (AIPO)
15.01.1992 / 10.02.1993 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
11.02.1993 / 31.01.1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
21.04.1993 / 18.07.1994 : Група на Партията на европейските социалисти
01.02.1994 / 18.07.1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
19.07.1994 / 19.07.1999 : Група на Партията на европейските социалисти
21.07.1994 / 15.01.1997 : Комисия по рибно стопанство
21.07.1994 / 22.07.1994 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
17.11.1994 / 11.07.1995 : Делегация за връзки с Русия
12.07.1995 / 15.01.1997 : Делегация за връзки с Русия
16.01.1997 / 19.07.1999 : Комисия по рибно стопанство
16.01.1997 / 13.10.1997 : Делегация за връзки с Русия
14.10.1997 / 30.11.1997 : Делегация за връзки с Русия
01.12.1997 / 23.02.1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
24.02.1999 / 19.07.1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
08.02.2000 / 19.07.2004 : Група на Партията на европейските социалисти
16.02.2000 / 14.01.2002 : Делегации в комитетите за парламентарно сътрудничество и Делегации за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
18.02.2000 / 14.01.2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
17.01.2002 / 19.07.2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
17.01.2002 / 17.12.2002 : Временна комисия по шапа
07.02.2002 / 19.07.2004 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна и ЕС-Молдова и Делегация за връзки с Беларус
24.09.2002 / 24.09.2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва
25.09.2002 / 30.04.2004 : Съвет на председателите на делегации

Заместник
26.07.1984 / 20.01.1987 : Комисия по бюджетите
26.07.1984 / 20.01.1987 : Комисия по проверка на пълномощията
21.01.1987 / 24.07.1989 : Комисия по петициите
21.01.1987 / 24.07.1989 : Комисия по бюджетите
21.01.1987 / 24.07.1989 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
26.07.1989 / 14.01.1992 : Комисия по бюджетите
15.01.1992 / 18.07.1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
15.01.1992 / 10.02.1993 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
28.01.1992 / 18.07.1994 : Подкомисия по рибно стопанство
11.02.1993 / 31.01.1994 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
01.02.1994 / 18.07.1994 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
21.07.1994 / 15.01.1997 : Комисия по институционални въпроси
16.01.1997 / 13.10.1997 : Делегация за връзки с Литва
16.01.1997 / 19.07.1999 : Комисия по бюджетите
14.10.1997 / 19.07.1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва
16.02.2000 / 14.01.2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
17.01.2002 / 19.07.2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
30.01.2002 / 19.07.2004 : Комисия по рибно стопанство