Новини
Акценти
Пресслужба
Пресматериали - архив
За Парламента
Представяне
Подробно
Архив
Членове на ЕП
Представяне
Указател
Архив
Пленарни заседания
Накратко
Пленарни заседания
Комисии
Делегации
Архив
Комисии
Делегации
EP TV
Архив
Комисии
Делегации

Избори 2014 г.Избори 2014 г.
Документи от пленарно заседаниеДокументи от пленарно заседание
Видео материали от пленарните дебатиВидео материали от пленарните дебати
ПредседателПредседател
Генерален секретариатГенерален секретариат
Очаквайте в комисиитеОчаквайте в комисиите
Think TankThink Tank

Профил на член на ЕП
 
jpg Inés AYALA SENDER
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Член
es   Испания    20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista Obrero Español
es   Испания    14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista Obrero Español
es   Испания    01.07.2014 ... : Partido Socialista Obrero Español
 
Родена на 28 Март 1957 г., Zaragoza  

Член
20.07.2004 / 13.07.2009 : Група на социалистите в Европейския парламент
21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по транспорт и туризъм
15.09.2004 / 13.03.2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
16.09.2004 / 14.01.2007 : Комисия по бюджетен контрол
14.10.2004 / 08.06.2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
28.04.2005 / 14.01.2007 : Комисия по петициите
15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по бюджетен контрол
15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по транспорт и туризъм
15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по петициите
31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по бюджетен контрол
31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по петиции
31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по транспорт и туризъм
14.03.2007 / 14.03.2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
15.03.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)
14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по транспорт и туризъм
16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по бюджетен контрол
16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по транспорт и туризъм
19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по бюджетен контрол
01.07.2014 / ... : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
01.07.2014 / ... : Комисия по бюджетен контрол
01.07.2014 / ... : Комисия по транспорт и туризъм
14.07.2014 / ... : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

Заместник
21.07.2004 / 15.09.2004 : Комисия по бюджетен контрол
21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по регионално развитие
15.09.2004 / 13.03.2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по регионално развитие
31.01.2007 / 20.02.2008 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
14.03.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република
21.05.2007 / 04.02.2009 : Временна комисия по измененията на климата
21.02.2008 / 13.07.2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
20.10.2011 / 18.01.2012 : Комисия по петиции
19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
28.03.2012 / 23.10.2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
08.07.2014 / ... : Комисия по правата на жените и равенството между половете
14.07.2014 / ... : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
14.07.2014 / ... : Делегация за връзки с държавите от Машрек
11.09.2014 / ... : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат
Въпрос(и) [Виж]
Предложение(я) за резолюция(и) [Виж]
Доклад(и) [Виж]
Становища [Виж]
Изказвания на пленарни заседания [Виж]
Писмени декларации [Виж]

Парламентарна дейност в пленарна зала - 5-и парламентарен мандат
Въпрос(и) [Виж]
Предложение(я) за резолюция(и) [Виж]
Доклад(и) [Виж]
Становища [Виж]
Изказвания на пленарни заседания [Виж]
Писмени декларации [Виж]