Επικαιρότητα
Πρώτη σελίδα
Υπηρεσία τύπου
Αρχεία τύπου
Βουλευτές του ΕΚ
Παρουσίαση
Κατάλογος
Αρχείο
Το Κοινοβούλιο
Παρουσίαση
Αναλυτικά
Αρχείο
Ολομέλεια
Περιληπτικά
Ολομέλεια
Επιτροπές
Αντιπροσωπείες
Αρχείο
Επιτροπές
Αντιπροσωπείες
Στην υπηρεσία σας
EPTV
Αρχείο
Επιτροπές
Αντιπροσωπείες

Έγγραφα της ολομέλειαςΈγγραφα της ολομέλειας
Η ολομέλεια μαγνητοσκοπημένηΗ ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη
Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός ΓραμματέαςΟ Γενικός Γραμματέας
Προσεχώς στις επιτροπέςΠροσεχώς στις επιτροπές
Think TankThink Tank

Προσωπικό δελτίο
 
  Δημήτριος ΑΔΑΜΟΥ
Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι
Μέλος
gr   Ελλάδα    02.11.1981 / 23.07.1984 : Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
gr   Ελλάδα    24.07.1984 / 18.09.1987 : Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
 
Ημερομηνία 20 Οκτώβριος 1914, Πυρσόγιαννη Ίωοννίνων  

Αντιπρόεδρος
11.02.1985 / 09.03.1986 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Κύπρο
10.03.1986 / 20.01.1987 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Κύπρο

Μέλος
02.11.1981 / 23.07.1984 : Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι
09.03.1982 / 23.07.1984 : Επιτροπή Γεωργίας
11.04.1983 / 23.07.1984 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κύπρο
24.07.1984 / 18.09.1987 : Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι
26.07.1984 / 20.01.1987 : Επιτροπή Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων
21.01.1987 / 18.09.1987 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Κύπρο
21.01.1987 / 18.09.1987 : Επιτροπή Γεωργίας, Αλιείας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Αναπληρωτής
26.07.1984 / 20.01.1987 : Επιτροπή Μεταφορών
21.01.1987 / 18.09.1987 : Επιτροπή Μεταφοπών και Τουρισμού