Uudised
Pealkirjad
Pressiteenistus
Pressiarhiiv
Kõik parlamendist
Tutvustus
Üksikasjalikult
Arhiivid
Parlamendiliikmed
Tutvustus
Kataloog
Arhiivid
Täiskogu
Lühidalt
Täiskogu
Komisjonid
Delegatsioonid
Arhiivid
Parlamendi komisjonid
Delegatsioonid
EP TV
Arhiivid
Komisjonid
Delegatsioonid

2014. aasta valimised2014. aasta valimised
IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

Isikuandmed
 
jpg Dominique F.C. SOUCHET
fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
Liige
fr   Prantsusmaa    19.07.1994 / 19.07.1999 : Majorité pour l'autre Europe
fr   Prantsusmaa    20.07.1999 / 19.07.2004 : Rassemblement pour la France
 
Sündinud 9. juuli 1946, La Rochelle  

Aseesimees
19.07.1994 / 10.11.1996 : “Rahvusriikide Euroopa” fraktsioon (koordinatsioon)
13.01.1997 / 12.05.1997 : Sõltumatute “Rahvusriikide Euroopa” fraktsioon
16.01.1997 / 19.07.1999 : Kalanduskomitee

Liige
21.07.1994 / 20.09.1995 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu ühisassambleel (AKV-EL)
21.07.1994 / 15.01.1997 : Välissuhete, julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
21.07.1994 / 15.01.1997 : Julgeoleku ja desarmeerimise allkomitee
28.10.1994 / 15.01.1997 : Kalanduskomitee
17.11.1994 / 11.07.1995 : Ühenduse ja Venemaa vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
12.07.1995 / 15.01.1997 : Ühenduse ja Venemaa vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
21.09.1995 / 15.01.1997 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu ühisassambleel (AKV-EL)
11.11.1996 / 12.01.1997 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
16.01.1997 / 19.07.1999 : Välismajandussuhete komitee
16.01.1997 / 01.10.1997 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu ühisassambleel (AKV-EL)
13.05.1997 / 19.07.1999 : Sõltumatute “Rahvusriikide Euroopa” fraktsioon
02.10.1997 / 19.07.1999 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu ühisassambleel (AKV-EL)
20.07.1999 / 30.01.2001 : fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest
21.07.1999 / 14.01.2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
14.09.1999 / 14.01.2002 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
31.01.2001 / 19.07.2004 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
17.01.2002 / 19.07.2004 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
17.01.2002 / 17.12.2002 : Suu- ja sõrataudi ajutine komisjon
06.02.2002 / 19.07.2004 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
18.11.2002 / 19.07.2004 : Kalanduskomisjon
20.11.2003 / 21.04.2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

Asendusliige
21.07.1994 / 15.01.1997 : Inimõiguste allkomitee
21.07.1994 / 15.01.1997 : Koostöö- ja arengukomitee
16.01.1997 / 19.07.1999 : Välissuhete, julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
16.01.1997 / 19.07.1999 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
03.04.1997 / 13.10.1997 : Ühenduse ja ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia riikide ning Korea Vabariigi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
14.10.1997 / 11.01.1999 : Ühenduse ja ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia riikide ning Korea Vabariigi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
21.07.1999 / 14.01.2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
21.07.1999 / 14.01.2002 : Kalanduskomitee
17.01.2002 / 17.11.2002 : Kalanduskomisjon